en man beskär ett träd.

Telefon: 0735-44 74 02 | E-post: info@blekingetradvard.se

Trädbeskärning

Varje träd är en egen individ och behöver också beskäras därefter…

När beskär man träd: man kan alltid beskära träd under året, men perioderna vid knoppsprickning och tillväxtperioden och samt vid perioden då träden börjar släppa sina blad, då ska man försöka undvika beskärning. Detta är perioder då trädens energi är i rörelse i trädet som mest.

Ni kanske har hört att beskärning utförs under JAS-perioden (juli, augusti, september) detta är den bästa tiden för trädet i en biologisk synvinkel.

Träd som valnöt, klätterhortensia, avenbok, björk, gulved, vissa korneller, humlebok, lönn, vingnöt, och vinstockar är så kallade ”blödare” eller savare. Dessa beskärs under sensommaren för att inte tappa extra mycket energi till trädet.

Träd som hästkastanj, tulpanträd och magnolia beskärs helst på sensommaren.

Man har sett att om en beskärning sker vi kallare än -10 grader så kan fibrerna sprängas i sårytan, så att beskära vid dessa temperaturer är inte att föredra.

 

Vi utför olika beskärningstjänster:

Uppbyggnadsbeskärning

Uppbyggnadsbeskärning görs för att hjälpa det unga trädet att utvecklas till ett starkt och välväxt träd med naturlig form och här kan de lägsta grenarna tas bort. Detta görs efter minst en växtsäsong efter plantering.

 

Underhållsbeskärning

Underhållsbeskärning görs att trädet ska fortsätta vara frisk och säkert. Vid beskärning tas de grenar bort som är döda, döende, sjuka, och korsande grenar.

 

Kronglesning

Kronglesning innebär att en liten del av de sekundära och mindre levande grenarna tas bort över hela kronan. Man bör inte ta bort mer än 15%.

 

Fruktträdsbeskärning

Fruktträdsbeskärning görs efter blomningen för att minska risken för angrepp av skadedjur och sjukdomar.

 

Säkerhetsbeskärning

Säkerhetsbeskärning gör på platser där det rör sig mycket människor och trafikerade områden så som gångbanor, parkeringar lekplatser, parker mm.

Frihöjdsbeskärning

Frihöjdsbeskärning kan användas som beskärning när man vill släppa in mer ljus eller öka den fria sikten i din trädgård.

På gångvägar, cykel-och körbanor gäller vissa höjder. Man säger att över gångbana ska det minst vara 2.6 meter, över cykelbana minst 3,2 meter och vid körbana minst 4,7 meter.

 

Kronreducering

Kronreducering används för att minska trädkronans storlek samtidigt som den naturliga formen behålls så långt som möjligt.an bör inte ta bort mer än 20%.

 

Hamling

Vid hamling beskärs grenarna regelbundet ned till samma punkt, med en intervall på 1-3 år.

Vid Knuthamling så ska knutan inte skadas eller avlägsnas, här lagras en del av energi till trädet.

Vid restaureringshamling  så delas hamlingen upp på 3-5 år. Björk, Asp och Rönn är mycket känsliga för denna sorten av hamling, dessa kommer med stor risk att inte klara sig och dör med största sannolikhet.

 

Toppkapning

Detta är nog den enda Tjänst vi inte kan hjälpa er med. Att toppkapa ett träd innebär att trädet utsätts för stress, röta, solskador och det finns en chans att trädet dör. Strukturellt/visuellt förkastligt.

Här kan vi hjälpa er med andra åtgärder på trädet som tex kronreducering.

en orange motorsåg ligger brevid en orang hjälm med visir och hörselkopor.

Snabbkontakt

Telefon:
0735-44 74 02
Epost:
info@blekingetradvard.se