Telefon: 0735-44 74 02 | E-post: info@blekingetradvard.se

Trädbeskärning

Varje träd är en egen individ och behöver också beskäras därefter…

Att beskära träd är en viktig del av trädvård. Även om man kan beskära träd under hela året, är det viktigt att välja rätt tidpunkt för beskärning. Generellt sett bör man undvika att beskära under perioder då trädens energi är som mest i rörelse, till exempel under knoppsprickning, tillväxtperioden och när träden börjar släppa sina blad.

Den bästa perioden för beskärning ur en biologisk synvinkel är under JAS-perioden (juli, augusti, september). Detta är den period då träden har slutfört sin tillväxt och har börjat förbereda sig för vintern.

När det gäller trädsorter som är kända för att “blöda” eller avge sav, som valnöt, klätterhortensia, avenbok, björk, gulved, vissa korneller, humlebok, lönn, vingnöt och vinstockar, bör man undvika att beskära under våren och istället utföra beskärning under sensommaren.

Träd som hästkastanj, tulpanträd och magnolia beskärs helst på sensommaren.

När man väljer tidpunkt för beskärning är det också viktigt att ta hänsyn till temperaturen. Beskärning vid temperaturer kallare än -10 grader kan skada fibrerna på sårytan. Därför är det bäst att undvika beskärning vid dessa temperaturer.

 

Vi utför olika beskärningstjänster:

Uppbyggnadsbeskärning

Detta görs för att hjälpa det unga trädet att utvecklas till ett starkt och välväxt träd med naturlig form och här kan de lägsta grenarna tas bort. Detta görs efter minst en växtsäsong efter plantering.

 

Underhållsbeskärning

Detta görs för att säkerställa att trädet fortsätter att vara friskt och säkert. Vid beskärning tas döda, döende, sjuka och korsande grenar bort.

 

Kronglesning

Detta innebär att en liten del av de sekundära och mindre levande grenarna tas bort över hela kronan. Vi rekommenderar att inte ta bort mer än 15%.

 

Fruktträdsbeskärning

Detta görs för att få ett träd som mår bra och producerar fler fruktämnen. Utförs med fördel efter blomningen för att minska risken för angrepp av skadedjur och sjukdomar.

 

Säkerhetsbeskärning

Säkerhetsbeskärning gör på platser där det rör sig mycket människor och trafikerade områden så som gångbanor, parkeringar lekplatser, parker mm.

Frihöjdsbeskärning

Detta görs på platser där det rör sig mycket människor, såsom gångbanor, parkeringar, lekplatser, parker osv.

På gångvägar, cykel-och körbanor gäller vissa höjder. Över gångbana ska det minst vara 2.6 meter, över cykelbana minst 3,2 meter och vid körbana minst 4,7 meter.

Frihöjdsbeskärning kan också används för att släppa in mer ljus eller öka den fria sikten i din trädgård.

 

Kronreducering

Detta används för att minska trädkronans storlek samtidigt som den naturliga formen behålls så långt som möjligt. Vi rekommenderar att inte ta bort mer än 20%.

 

Hamling

Vid hamling beskärs grenarna regelbundet ned till samma punkt, med en intervall på 1-3 år.

Vid Knuthamling så ska knutan inte skadas eller avlägsnas, här lagras en del av energi till trädet.

Vid restaureringshamling  så delas hamlingen upp på 3-5 år. Björk, Asp och Rönn är mycket känsliga för denna sorten av hamling, dessa kommer med stor risk att inte klara sig och dör med största sannolikhet.

 

Toppkapning

Detta är den enda tjänsten vi inte erbjuder och vi avråder starkt från denna typ av beskärning eftersom den kan utsätta trädet för stress, röta och solskador. Strukturellt/visuellt förkastligt.

Istället kan vi hjälpa dig med andra åtgärder på trädet, såsom kronreducering.

en orange motorsåg ligger brevid en orang hjälm med visir och hörselkopor.

Snabbkontakt

Telefon:
0735-44 74 02
Epost:
info@blekingetradvard.se