inventerings nummer på träd, mossa och blåbärsris täcker marken.

Telefon: 0735-44 74 02 | E-post: info@blekingetradvard.se

Inventering / Värdering

Trädbesiktning:

Okulärbesiktning sker från marken, Den innehåller en mindre detaljerad text utifrån iakttagelser, trädkännedom från besiktaren. En besiktningsrapport lämnas och i den kan det stå att trädet/träden behöver djupbesiktigas. här finns också information om placering, vitalitet och varje träd blir numrerat, artbestämt,ålder, höjd, kronans bredd, stamdiameter, kommentar och rekommendationer.

Djupbesiktning är en mer ingående detaljerad rapport i text här klättrar vi upp i trädet om så krävs, dokumenteras i bild och text i en besiktningsrapport.

Vid en besiktning av era träd kan vi upptäcka om trädet är eller har potential att bli ett riskträd, då kan vi sätta in lämpliga åtgärder i ett tidigt skede för att minimera olycksrisker och för att vårda och bevara trädet.

Hur går en besiktning till?

Vi använder oss av den systematiska trädbesiktningsmetoden VTA (Visual Tree Assessment) då vi okulärbesikta hela trädet, från kronan ner till rötterna.

 

Trädinventering:

Genom att inventera träden skapar man en tydlig bild över trädbeståndets tillstånd.

Innehållet i trädinventeringen är en informationssamling om ett trädbestånd. Artbestämning, mätning, okulärbesiktning på individ status med numrering, här slutförs inventeringen med ett åtgärdsförslag.

 

Värdering:

En trädvärdering är oftast aktuellt i ett skadeståndsmål eller vid planering av byggnationer. Privatpersoner, juridiska ombud, myndigheter eller försäkringsbolag är några som vi kan hjälpa med en ekonomisk värdering.

Vid skadeståndsmål så är trädet skadat eller fällt, då kan vi hjälpa till med att fastslå på vilket belopp som skadeståndskravet ska baseras på.

Vid planering av byggnation kommer vi in innan arbetet påbörjats och fastslår ett vite om ett eller flera träd skadas vid byggnationstiden.

Hur går det till? Vi använder oss av Alnarps modellen- (ekonomisk värdering av urbana träd)  framtagen under SLU. Detta är en av de olika värderings underlag som kan användas för att få fram en ekonomisk värdering vid en tvist.

Denna modell är för att beräkna kostnaden för att reparera eller återställa något som blivit skadat. Läs mer på slu.se

en orange motorsåg ligger brevid en orang hjälm med visir och hörselkopor.

Snabbkontakt

Telefon:
0735-44 74 02
Epost:
info@blekingetradvard.se