Telefon: 0455-69 51 30 | E-post: info@blekingetradvard.se

Frågor och svar

Här kan ni se de vanligaste frågorna vi har stött på, och finner ni inte eran fråga så kan ni bara höra av er.

Kostnaden för våra tjänster beror på tidsåtgången för jobbet du vill ha utfört. Alla träd skiljer sig från varandra, så storlek och vart det står placerat kommer att ha betydelse. Vi arbetar mot offert men om så önskas på löpande räkning.

Fällning av träd kan vara tillståndspliktigt, stå trädet på kommunens detaljplan, alla alléer har ett biotopskydd och alla träd  över 1 meter i stamdiameter är klassade som särskilt skyddsvärda få inte fällas utan samråd. Vi hjälper er gärna med råd kring detta, men det är ni som söker tillståndet, hos länsstyrelsen, kommunen eller stadsdelsförvaltningen.

Nej, bortforsling ingår inte i priset då man kan välja att göra flera olika saker med det fällda trädet.

Vi kan flisa upp till er så ni kan återanvända ert träd i eran trädgård eller kan vi transportera bort fliset mot en tippavgift.

Om det finns utrymme så är en faunadepå ett alternativ, denna metod gäller framförallt de grövre grenarna och stammar, detta gynnar den biologiska mångfalden. Om ni vill bidra till detta tänk så kan vi också lämna högstubbe eller trädruin som har en positiv inverkan på den biologiska mångfalden.

Vi kan såga upp era stammar och grova grenar till kubb (30-40 cm vedlängder) detta håller ned transportkostnaderna och ni eller grannen har ved.

Ja, denna tjänst utför vi.

Här kan ni enkelt se vad som gäller och vad som är godkänt för att få skattereduktion. Läs mer på Skatteverkets webbplats.

1. Kontakt

Vi kontaktar dig och bokar ett besök för att göra en bedömning av arbetets omfattning.

2. Besök

Vi kommer till dig på ett besök där vi kan titta på träden och diskutera vad som ska göras utifrån dina önskemål och trädens förutsättningar.

3. Offert

Efter några dagar får du en offert från oss. Vi ger dig alltid ett fast pris på arbetskostnaden.

Kostnaden för transporter/bortforsling av grenar och stammar kan vara rörlig vilket även specificeras i offerten.

4. Beställning

Om du vill beställa arbetet så hör du av dig till oss via mejl eller telefon. Önskar du RUT-/ROT-avdrag meddelar du fastighetsägarens personnummer.

5. Utförande

Vi planerar in ditt arbete och kontaktar dig med förslag på möjligt arbetsdatum. Vi utför arbetet någon gång mellan kl. 8-17 den aktuella dagen. Du behöver inte vara hemma för att ta emot oss om du inte har möjlighet.

6. Faktura

Faktura skickas ut efter arbetet har utförts.

Nej, ni behöver ej vara på plats när vi jobbar, om ni inte är hemma är det bra om ni kan markera ut de träd ni vill ha åtgärdade.

Ja, vi tar ut en etableringsavgift. Där ingår framkörningsavgift och såg/maskinvård. Etableringsavgiften är inte RUT-berättigad.

Blekinge Trädvård har ansvarsförsäkring för person- och sakskada. Dessutom finns en olycksfallsförsäkring.

Ja, vi erbjuder stubbfräsning. Läs mer om detta här.

Detta varierar från träd till träd men generellt kan man säga att perioden vid knoppsprickning fram till att löven är utvecklade och perioden när löven håller på att släppa från träden är en mindre bra tid för trädet att bli beskuret.

Kontakta oss så berättar vi mer.

en orange motorsåg ligger brevid en orang hjälm med visir och hörselkopor.

Snabbkontakt

Telefon:
0455-69 51 30
Epost:
info@blekingetradvard.se