en arborist med säkerhetslinor och motorsåg i ett träd, fira ner grenar med linor

Telefon: 0735-44 74 02 | E-post: info@blekingetradvard.se

Trädfällning

Trädfällning är ett farligt arbete som bör utföras av professionella yrkesutövare som har kunskap, utbildning, försäkringar och korrekt säkerhets utrustning.

Vi har sett många exempel på icke korrekta utföranden, detta gör att trädet lämnas i ett sämre skick än det ursprunget var, trädet kan blir ett riskträd efter några år, och då kommer man få  köpa ytterliga trädvårdstjänster igen. Att anlita en utbildad och certifierad arborist kan kosta, men att chansa på det billigaste alternativet kan bli väldigt dyrt.

Vi har all utrustning och utbildning för en säker sektionsfällning eller ett beskärnings jobb hos er.

Har du ett gammalt, ihåligt eller grova träd, så är det kanske ett skyddsvärt träd.

Angående fällning av skyddsvärda träd så är vår policy samma som naturvårdsverket riktlinjer. här kontaktar ägaren av trädet ett samråd av åtgärder kring det  särskilt skyddsvärda trädet. Läs mer på Naturvårdsverket.

Vi hjälper er gärna att komma fram till andra åtgärder än att fälla erat skyddsvärda träd.

Avancerad fällning- en sektionsfällning görs när trädet inte kan fällas från marken av olika anledningar tex vid bebyggelse, el ledningar, växthus. Här plockar vi ner trädet i sektioner med hjälp av rep, så att varje del tas ned säkert och kontrollerat. Om trädet bedöms att vara i så dåligt skick att vi inte kan klättra i det, använder vi oss av skylift eller mobil kran.

en orange motorsåg ligger brevid en orang hjälm med visir och hörselkopor.

Snabbkontakt

Telefon:
0735-44 74 02
Epost:
info@blekingetradvard.se