Telefon: 0735-44 74 02 | E-post: info@blekingetradvard.se

Trädfällning

Trädfällning är ett farligt arbete som bör utföras av professionella yrkesutövare som har kunskap, utbildning, försäkringar och korrekt säkerhets utrustning.

Vi har sett många exempel på felaktiga arbeten som har lämnat träden i sämre skick än vad de ursprungligen var. Detta kan leda till att trädet blir ett riskträd efter några år, vilket kan leda till att man behöver köpa trädvårdstjänster igen. Att välja det billigaste alternativet utan att anlita en utbildad och certifierad arborist kan vara en farlig chansning som kan bli mycket kostsam.

Vi har både utrustning och utbildning för att kunna utföra säkra sektionsfällningar eller beskärningar hos er.

Om du har ett gammalt, ihåligt eller grovt träd kan det vara skyddsvärt.

När det gäller fällning av skyddsvärda träd följer vi samma policy som Naturvårdsverket och deras riktlinjer. Trädägaren behöver kontakta oss för att få råd om åtgärder som rör det särskilt skyddsvärda trädet. Du kan läsa mer om detta på Naturvårdsverkets hemsida.

Vi hjälper er gärna att hitta alternativa lösningar till att fälla era skyddsvärda träd.

Vi är experter på avancerade fällningar och sektionsfällningar. En sektionsfällning görs när trädet av någon anledning inte kan fällas från marken, exempelvis på grund av närheten till bebyggelse, elledningar eller växthus. Vi tar då ner trädet i säkra och kontrollerade sektioner med hjälp av rep. Om trädet är i så dåligt skick att det inte är säkert att klättra i det, använder vi oss av en skylift eller mobilkran.

en orange motorsåg ligger brevid en orang hjälm med visir och hörselkopor.

Snabbkontakt

Telefon:
0735-44 74 02
Epost:
info@blekingetradvard.se